Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 40/2020 od 30.12.2020.)


 • Program podsticaja privredi u 2021. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2021. godini;
 • Program raspodele sredstava za finansiranje ustanova kulture u gradu Kragujevcu u 2021. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja omladinske politike u gradu Kragujevcu u 2021. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja javnog informisanja u gradu Kragujevcu u 2021. godini;
 • Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta u gradu Kragujevcu u 2021. godini;
 • Program raspodele budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje na teritoriji grada Kragujevca za transfere nivou Republike za 2021. godinu;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa za grad Kragujevac u 2021. godini;
 • Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2021. godinu na teritoriji grada Kragujevca;
 • Program sprovođenja mera za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Program sprovođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Program raspodele sredstava zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Program o izmenama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Plana i programa korišćenja subvencija JSP "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac za članarinu u 2021. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Sportskog privrednog društva "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca PD "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Privrednog društva "Slobodna zona Šumadija" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca PD Šumadija sajam d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Sportskog privrednog društva "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o utvrđivanju Cenovnika usluga za održavanje atmosferske kanalizacije u Kragujevcu;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za implementaciju Data centra u Kragujevcu;
 • Rešenje o postavljanju zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove;
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o upotrebi elektrofilterskog pepela za potrebe projektovanja izgradnje i rekonstrukcije puteva i ulica na teritoriji grada Kragujevca;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za 2021. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za 2021. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za sport i rehabilitaciju OSI "Iskra" za 2019. godinu;
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2021. godinu Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove Sekretarijata za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju i Sekretarijata za javne prihode;
 • Rešenje o oznakama organa grada Kragujevca u 2021. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex