Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 4 od 23.02.2018.)


  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2018)
  • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017 i 4/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 39/2016 - prečišćen tekst i 4/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2003, 15/2004, 2/2006, 26/2011, 6/2013, 44/2014 i 4/2018)
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2018. GODINE - GODINOM OBELEŽAVANJA JUBILEJA 200 GODINA PRVE PRESTONICE MODERNE SRBIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2018 i 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex