Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 39/2020 od 29.12.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Milanu Zečeviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Nini Vitorović
 • Plan detaljne regulacije površinskog kopa na lokalitetu "Komarice" u Gornjim Komaricama
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Kragujevcu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće
 • Odluka o održavanju javnih zelenih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac i Odluku Skupštine Privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" d.o.o. Kragujevac o statusnoj promeni pripajanja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju kapitala Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu Novinsko izdavačkog preduzeća Kompanija "Borba" AD Beograd
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta ustanove "Koraci" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta ustanove Muzički centar u Kragujevcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Doma omladine "Kragujevac" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Muzičkog centra Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana "Pozorišta za decu" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Spomen parka "Kragujevački oktobar" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Ustanove kulture "Koraci" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Narodnog muzeja u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o izmeni Finansijskog plana Knjaževsko srpskog teatara u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javno stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa rada ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Putevi" Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JSP "Kragujevac" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP "Niskogradnja" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Urbanizam"- Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju PD Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja PD Šumadija sajam d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Šumadija" doo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Sportskog privrednog društava "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Sportskog privrednog društava "Ženski fudbalski klub Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Sportskog privrednog društava "FK Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju direktora Doma omladine u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju direktora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije članovima Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Milutin i Draginja Todorović" iz Kragujevca
 • Zaključak o davanju saglasnosti SPD "Radnički" d.o.o. Kragujevac na odluku Skupštine društva (3. decembar 2020. godine);
 • Zaključak o davanju saglasnosti SPD "Radnički" d.o.o. Kragujevac na odluku Skupštine društva (14. decembra 2020. godine);
 • Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja (Prečišćen tekst)
 • Program o drugoj izmeni Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2020. godini
 • Program raspoređivanja sredstava iz budžeta Grada - subvencija, javnim preduzećima i privrednim društvima u 2021. godini
 • Rešenje o raspisivanju Javnog konkursa za postavljanje sredstava za oglašavanje pored, odnosno na ulicama i opštinskim putevima grada Kragujevca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu Plana postavljanja sredstava oglašavanja na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Privrednog društva "Slobodna zona Šumadija" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu - broj 12.
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca"
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za analizu ekonomske opravdanosti unapređenja energetske efikasnosti objekata na daljinskom grejanju
 • Rešenje o odobravanju posebnog programa sportske organizacije i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenog posebnog programa sportske organizacije na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Rešenje o dodeli /raspodeli sredstava za finansiranje /sufinansiranje programa organizacija/udruženja kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac
 • Poslovnik o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex