Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 37 od 29.12.2017.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017 - prečišćen tekst)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MIGRANATA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA PERIOD 2018 - 2022. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 13/2017, 33/2017 i 37/2017)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA INVESTICIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2017 i 37/2017)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017 - prečišćen tekst)
  • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2017, 3/2017, 19/2017, 32/2017 i 37/2017)
  • REŠENJE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROJEKATA PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017)
  • REŠENJE O OZNAKAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA GODIŠNJIH KARATA ZA PREVOZ PUTNIKA - KORISNIKA PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex