Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 36 od 27.12.2017.)


  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2017)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 20/2017 i 36/2017)
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst i 36/2017)
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA KULTURE U GRADU KRAGUJEVCU U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2017, 28/2017 i 36/2017)
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2017 i 36/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex