Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 35 od 31.12.2018.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2018 - prečišćen tekst)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2018 - prečišćen tekst)
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU METODOLOGIJE ZA OBRAČUN CENA MESEČNIH PRETPLATNIH KARATA U JEDINSTVENOM TARIFNOM SISTEMU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM TRANSPORTU PUTNIKA SA METODOLOGIJOM GRADSKE AGENCIJE ZA SAOBRAĆAJ DOO KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 35/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex