Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 35 od 26.12.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR MLADOST" KRAGUJEVAC O CENAMA SPORTSKIH SADRŽAJA U HALI "JEZERO", SOKOLANI I KUGLANI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2017 i 35/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex