Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 34 od 06.11.2020.)


 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu;
 • Program o izmenama Programa korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini;
 • Program o izmeni Programa rasporeda subvencija u oblasti informisanja u 2020. godini;
 • Program o izmeni Programa korišćenja i raspoređivanja subvencija Sportskim privrednim društvima u 2020. godini;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa za grad Kragujevac u 2020. godini;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja omladinske politike u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Narodnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za zaključenje Ugovora o zakupu;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa subvencija Biznis inovacionog centra d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik izdavanja zone spoljašnjeg prostora, unutar kompleksa Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na predlog o odobravanju izmene Troškovnika Ženskog fudbalskog kluba "Una fortuna 04" iz Lužnica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex