Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 34 od 20.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP) ZA GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU CELODNEVNOG BORAVKA TREĆEG DETETA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2005, 11/2006 i 34/2017)
  • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PREVOZ U JAVNOM SAOBRAĆAJU DECE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, UČENIKA I ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA KRAGUJEVCA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 14/2017, 33/2017 i 34/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex