Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 33 od 14.12.2017.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 13/2017 i 33/2017)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 14/2017 i 33/2017)
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA INFORMISANJA U GRADU KRAGUJEVCU U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2017 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2016, 28/2016, 33/2016 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 20/2016 i 33/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2016 i 33/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex