Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 32 od 23.10.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Blok između Ulice Šumadijske, Ulice Dragoslava Srejovića, železničke pruge Kragujevac - Lapovo i železničke stanice" u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Blok između Ulice šumadijske, Ulice Dragoslava Srejovića, železničke pruge Kragujevac - Lapovo i železničke stanice" u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Denino brdo" - Severna obilaznica u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu - Izmene i dopune Plana generalne regulacije "Naselja Denino brdo" - Severna obilaznica u Kragujevcu
 • Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Naselja Šumarice" - Severna obilaznica u Kragujevcu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije "Naselja Šumarice" - Severna obilaznica u Kragujevcu
 • Odluka o izmeni Odluke o značajnim datumima i praznicima koje grad Kragujevac obeležava
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju
 • Odluka o pristupanju proširenju "Slobodne zone Šumadija"
 • Odluka o radnom vremenu Apotekarske ustanove Kragujevac
 • Odluka o pristupanju pokretanja postupka za realizaciju javno privatnog partnerstva za obavljanje usluge transporta putnika u gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o nabavci osnovnog sredstva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća "Kragujevac" Kragujevac broj 01-7724
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta JP "Putevi" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o dopunama Statuta Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period 2021-2024. godina
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja kulture grada Kragujevca za period 2021-2025. godina
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu i postupku izbora i imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kragujevac
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Kragujevca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja PD "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" d.o.o. Kragujevac
 • Zaključak o prihvatanju Informacije o merama tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u Prostorno kulturno-istorijskoj celini Staro gradsko jezgro br. 1455-01/2 od 16.10.2020. godine
 • Rešenje o prestanku dužnosti Glavnog urbaniste grada Kragujevca
 • Rešenje o imenovanju Glavnog urbaniste grada Kragujevca
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju direktora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog centra za talente Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora Muzičkog centra u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju članova Upravnog odbora "Pozorište za decu" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Solidarnost" Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Apoteke Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Sreten Mladenović" Desimirovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Erdeču
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Treći kragujevački bataljon" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Mirko Jovanović" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzička škola "Dr Miloje Milojević"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Druge kragujevačke gimnazije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole sa domom učenika "Sestre Ninković" u Kragujevcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex