Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 32 od 20.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 32/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 32/2018)
  • ODLUKA O OBEZBEĐENJU PARKING MESTA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BLIZINI STAMBENOG KOMPLEKSA ZA IZGRADNJU STAMBENIH ZGRADA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI U NASELJU DENINO BRDO U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 32/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PREVOZ POVLAŠĆENIH KATEGORIJA GRAĐANA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 32/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2018 i 32/2018)
  • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 29/2018 i 32/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2016, 27/2016, 21/2018 i 32/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU (VOZILOKILOMETRU), NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018, 23/2018, 31/2018 i 32/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex