Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 31 od 19.10.2020.)


 • Program obeležavanja Oktobarskih svečanosti 2020. godine;
 • Zaključak o obustavljanju finansiranja godišnjeg programa za 2020. godinu Kragujevačkog Ženskog košarkaškog Sportskog udruženja "Radnički 2016" iz Kragujevca;
 • Zaključak o nalaganju JKP Šumadija da izvrši nabavku nedostajućih sredstava i opreme neophodne za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti postavljanja i održavanja sistema javne rasvete na teritoriji grada Kragujevca;
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za sprovođenje statusne promene pripajanja;
 • Zaključak o sprovođenju popisa nepokretnosti fizičkih lica na teritoriji grada Kragujevca;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2020/21. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Narodnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za zaključenje Ugovora o podzakupu;
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zapošljavanje;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije i trajna rešenja grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Ekonomskog foruma grada Kragujevca;
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Ekonomskog foruma grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija i davanja na korišćenje poslovnih prostorija po benificiranoj zakupnini;
 • Rešenje o postavljanju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Posebnog programa subvencija JP "Putevi" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje štete na stočnom fondu i stočnoj hrani;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za podizanje spomenika;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa i mačaka lutalica na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih posebnih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Finansijskog plana za 2020. godinu Privrednog društva Slobodna zona Šumadija d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa o korišćenju i rasporedu sredstava subvencija za 2020. godinu PD Slobodna zona Šumadija d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa za korišćenje i raspoređivanje subvencija za 2020. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam, Kragujevac;
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta Mreže ustanova kulture na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu broj 10;
 • Rešenje o obrazovanju Stručnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva "Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja";
 • Odluka o izboru predsednika saveta MZ Jovanovac;
 • Ispravka tehničke greške


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex