Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 31 od 28.11.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2018)
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRAGUJEVAC U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 19/2018 i 31/2018)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2018 i 31/2018)
  • PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA ODRŽAVANJU GRADSKIH ULICA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2018)
  • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2015, 40/2015, 12/2016, 26/2016, 24/2017 i 31/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JEDINIČNE CENE PREVOZA PUTNIKA PO PREĐENOM KILOMETRU (VOZILOKILOMETRU), NA LINIJAMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018, 23/2018 i 31/2018)
  • SPISAK PREDŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, U KOJE SE MOGU UPISATI DECA ČIJI RODITELJI OSTVARE PRAVO NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA RADNU 2018/19. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 31/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex