Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 30 od 29.09.2020.)


 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2019/2020 godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2020/21 godinu;
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2019/2020 godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2020/2021 godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Centra za obrazovanje Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Urbanizam" Kragujevac broj: V2265/2 od 18. septembra 2020. godine;
 • Program ekonomskih mera podrške privredi;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu-broj 9;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Kroz igru i druženje do pravilnog razvoja - podrška inkluziji romske dece u predškolski sistem vaspitanja i obrazovanja" koji se realizuje u okviru programa "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ulaznica Knjaževsko srpskog teatra Kragujevac;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti imovine grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2020-2024. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa iz oblasti taksi prevoza;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sagledavanje trenutnog stanja i procenu potreba za obnovom i unapređenjem parterne galanterije (opreme dečijih igrališta) i terena za male sportove na teritoriji grada Kragujevca;
 • Spisak predškolskih ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u koje se mogu upisati deca čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2020/21 godinu;
 • Ispravka tehničke greške;
 • Ispravka tehničke greške;
 • Ispravka tehničke greške;
 • Ispravka tehničke greške.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex