Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 3 od 31.01.2019.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2019. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2019 i 3/2019)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2019)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2018, 29/2018 i 3/2019)
  • ZAKLJUČAK O PRIZNAVANJU PRAVA NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE U RADNOJ 2018/19 GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2018 i 3/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex