Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 29 od 22.11.2019.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2019/20. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2019/20. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program o trećoj izmeni Programa poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, doo Kragujevac za 2019. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program o trećoj izmeni Programa korišćenja sredstava subvencija Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, doo Kragujevac za 2019. godinu;
 • Program o dopuni i izmenama Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu;
 • Program o izmenama Programa rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2019. godini;
 • Program o drugoj izmeni Programa korišćenja sredstava subvencija Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama posebnog programa korišćenja subvencija Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava subvencija JSP "Kragujevac" Kragujevac za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019.-30.09.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019.-30.09.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac za 2019. godinu, za period 1.01.2019.-30.09.2019. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za učešće na konsultacijama i pripremi projekta za konkurs Gradovi u fokusu 2020. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije" u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JSP "Kragujevac" Kragujevac broj 01-4780/2 od 23. oktobra 2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" za 2019. godinu, za period 1.01.2019.-30.09.2019. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove broj 112-796/19-V od 25. oktobra 2019. godine;
 • Odluka o dodeljivanju prostora za rad Gradskom odboru Demokratske stranke;
 • Odluka o dodeljivanju prostora za rad Gradskom odboru Demokratske stranke Srbije;
 • Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika saveta mesne zajednice Vlakča.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex