Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 28 od 26.10.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017, 7/2018 i 28/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PREVOZ U JAVNOM SAOBRAĆAJU DECE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, UČENIKA I ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017 i 28/2018)
  • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 28/2018)
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2017 i 28/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA I PROMENI NAZIVA ULICA, TRGOVA, GRADSKIH ČETVRTI, ZASELAKA ILI DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2010, 5a/2010 - ispr. i 28/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex