Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 27 od 01.11.2019.)


 • Odluka o određivanju naziva ulicama i zaseocima u naseljenim mestima na teritoriji grada Kragujevca
 • Rešenje o ispravci tehničke greške u Planu detaljne regulacije "Kružni tok Mala vaga" u Kragujevcu ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/19).
 • Rešenje o ispravci tehničke greške u Planu detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu ("Službeni list grada Kragujevca", broj 16/18).
 • Odluka o upotrebi pečata i štambilja grada Kragujevca
 • Odluka o lokalnom ombudsmanu
 • Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o ispravci Odluke o nabavci osnovnog sredstva - specijalnog vozila za prevoz pokojnika
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP Šumadija Kragujevac o ispravci Odluke o nabavci osnovnih sredstava za potrebe izgradnje i održavanja ulica i puteva
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o ispravci Odluke Nadzornog odbora JKP Šumadija Kragujevac o dugoročnom investicionom kreditu za finansiranje nabavke vozila i mehanizacije i izgradnju javne garaže
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Skupština Sportsko privrednih društava o statusnoj promeni pripajanja
 • Odluka o izmeni Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Kragujevac
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac i konverziju potraživanja grada Kragujevca u kapital društva
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Muzičkog centra u Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Narodni muzej u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Dom omladine "‟Kragujevac‟‟ u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove kulture "Koraci" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Muzičkog centra u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Spomen park "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskih planova Ustanove Narodni muzej u Kragujevcu za 2019. godinu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Sportskog privrednog društva "Ženski košarkaški klub Radnički" d.o.o. Kragujevac sa finansijskim planom i posebnim programom i dinamikom korišćenja sredstava subvencija za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Godišnjeg programa rada sa finansijskim planom poslovanja Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Plana rada Apoteke Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Skupštine privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" D.O.O. Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Prve kragujevačke gimnazije u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Druge kragujevačke gimnazije u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole sa domom učenika "Sestre Ninković" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Prve tehničke škole u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Dr Miloje Milojević" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora "Treći kragujevački bataljon" u Kragujevcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "21. oktobar" u Kragujevcu
 • Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika i zamenika načelnika gradskih uprava;
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti;
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za poslove organa Grada;
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za razvoj;
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za zajedničke poslove;
 • Rešenje o III izmeni Rešenja obrazovanju Komisije za rešavanje u upravno postupku u drugom stepenu;
 • Rešenje o imenovanju predstavnika lokalne samouprave za članove Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca;
 • Program o trećoj izmeni Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu;
 • Program o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 • Zaključak o sufinansiranju bez javnog konkursa programa, projekata i manifestacija u kulturi sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex