Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 25 od 19.08.2020.)


 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja Gradske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca, održanim 21. juna 2020. godine i ponovnim izborima održanim 28. juna 2020. godine;
 • Izveštaj Gradske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca održanim 21. juna 2020. godine i ponovnim izborima održanim 28. juna 2020. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora;
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje i utvrđivanje rezultata tajnog glasanja u postupku izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca;
 • Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Kragujevca;
 • Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Kragujevca;
 • Odluka o postavljenju sekretara Skupštine grada Kragujevca;
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Kragujevca;
 • Zaključak o raspisivanju Javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenovnicima usluga u objektu kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini troškova Centra za obrazovanje Kragujevac za usluge prodaje aranžmana za boravak gostiju u objektu Dečijeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Program o izmeni Programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca;
 • Program o drugoj izmeni Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Finansijskih planova mesnih zajednica za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JSP Kragujevac broj 01-4080 od 30. jula 2020. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog oglasa za određivanje mrtvozornika;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu - broj 8.
 • Odluka o izboru predsednika saveta građana mesne zajednice Male Pčelice


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex