Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 25 od 26.09.2019.)


 • Zaključak o pokretanju Inicijative za sprovođenje statusne promene pripajanja
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2018/19. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Đurđevdan" Kragujevac za radnu 2019/20. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2018/19. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za radnu 2019/20. godinu
 • Program o dopunama Programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program o izmenama Programa lokacija za postavljanje autobuskih stajališta na teritoriji grada Kragujevca
 • Program Oktobarskih svečanosti 2019. godine
 • Program o izmenama i dopuni Programa rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019. godinu (broj 7a)
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije" u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije" u okviru programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova za izvođenje priključka na sistem daljinskog grejanja Energetika d.o.o. Kragujevac
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca
 • Rešenje o postavljanju načelnika Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelniku Gradske uprave za privredu
 • Rešenje o postavljanju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za privredu
 • Odluka o osnivanju Slobodne zone Šumadija (prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex