Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 22 od 13.08.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP "Kragujevac" za 2019. godinu, za period 1.01.2019 - 30.06.2019. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Elaborat optimalnog organizovanja taksi prevoza u gradu Kragujevcu sa petogodišnjim programom organizovanja taksi prevoza u Kragujevcu za period 2019-2024. godina;
 • Program sprovođenja mera za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu;
 • Program optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Kragujevca za period 2019-2024. godina;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP "Urbanizam" - Kragujevac za period 01.01.2019 - 30.06.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova za izvođenje priključka na sistem daljinskog grejanja Energetika d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama ulaznica Knjaževsko srpskog tetra u Kragujevcu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o pokretanju postupka racionalizacije broja zaposlenih u organima Grada, stručnim službama i posebnim organizacijama, ustanovama, javnim službama, preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač grad Kragujevac, broj 020-79/19-V od 11. marta 2019. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za implementaciju projekta "Unapređenje i razvoj GIS-a u Kragujevcu, Kniću i Rekovcu".
 • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o postavljanju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex