Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 20 od 25.07.2018.)


  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
  • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRADSKA AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ" KRAGUJEVAC
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA ZA MIRNO REŠENJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA I MAČAKA LUTALICA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA INFORMISANJA U GRADU KRAGUJEVCU U 2018. GODINI
  • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex