Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 2/2021 od 20.01.2021.)


  • Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE
  • Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE
  • Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac (prečišćen tekst)
  • Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac (prečišćen tekst)
  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kragujevca u 2021. godini sa Javnim pozivom
  • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
  • Odluka Saveta MZ Resnik o izboru predsednika Saveta MZ Resnik


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex