Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 2 od 30.01.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju teksta javnog poziva za dostavljanje predloga za dodelu GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije za utvrđivanje potraživanja po osnovu Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i Posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i knjiženje u poslovnim knjigama Grada broj V-115/19 od 20.12.2019. godine;
 • Zaključak o prihvatanju Metodologije za obračun osnovnih cena karata u jedinstvenom tarifnom sistemu u gradskom i prigradskom prevozu putnika, br. 0-1568 od 17. januara 2020. godine;
 • Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti socijalne zaštite za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca;
 • Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program podsticaja privredi u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava subvencija Sportskim privrednim društvima u 2020. godini;
 • Program o dopuni Programa korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja javnog informisanja u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja omladinske politike u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Program rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta u gradu Kragujevcu u 2020. godini;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja i rasporeda sredstava subvencija Biznis inovacionog centra d.o.o. Kragujevac za 2020. godinu,
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje i raspoređivanje subvencija Društvu sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Cenovniku redovnih usluga u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o korišćenju i rasporedu sredstava subvencija za 2020. godinu Slobodna zona Šumadija doo Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program subvencija JP Putevi Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Sportskom privrednom društvu Radnički d.o.o. Kragujevac na Privremeni posebni program korišćenja sredstava iz budžeta Grada za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Sportskom privrednom društvu Fudbalski klub Radnički 1923 doo Kragujevac na Privremeni posebni program korišćenja sredstava iz budžeta grada za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Sportskom privrednom društvu Ženski fudbalski klub Radnički 1923 d.o.o. Kragujevac na privremeni posebni program korišćenja sredstava iz budžeta grada za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja i raspoređivanja subvencija za 2020. godinu Privrednog društva Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj doo Cerovac, Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program za korišćenje subvencija za članarinu Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja doo Kragujevac u 2020. godini;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća, broj 112-10/20-V od 1. januara 2020. godine;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex