Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 19 od 24.06.2020.)


  • Odluka o dostavljanju i rukovanju glasačkim listićima i ostalim izbornim materijalom na ponovnim izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca;
  • Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za teritoriju grada Kragujevca (Prečišćen tekst);
  • Spisak predškolskih ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u koje se mogu upisati deca čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2020/21. godinu;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex