Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 19 od 24.07.2017.)


  • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA ZA KORIŠĆENJE OBELEŽENOG PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I DRUGA LICA
  • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2017. GODINI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex