Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 18 od 05.07.2019.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu
  • Zaključak o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2019/20. godini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama posebnog Programa korišćenja subvencija Gradske agencije za saobraćaj doo Kragujevac za 2019. godinu
  • Rešenje o postavljenju Gradskog pravobranioca
  • Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca
  • Ispravka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex