Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 18 od 29.06.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016, 9/2017, 11/2018 i 18/2018)
  • ODLUKA O MREŽI USTANOVA KULTURE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018)
  • ODLUKA O OSLOBAĐANJU INVESTITORA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA STAMBENE ZGRADE ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE SA STANOVIMA ZA PRIPADNIKE SNAGA BEZBEDNOSTI, KOJE SE IZGRAĐUJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA OBRAZOVANJE KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2011 i 18/201)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ŠUMADIJA KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 13/2018 - prečišćen tekst i 18/2018)
  • ODLUKA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018)
  • ODLUKA O STAJALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 18/2018)
  • PREPORUKA NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I SKUPŠTINAMA DRUŠTAVA OSTALIH SUBJEKATA, KAO PRUŽAOCIMA KOMUNALNIH USLUGA I USLUGA OBJEDINJENE NAPLATE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex