Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 18 od 18.07.2017.)


  • PRAVILNIK O PROTOKOLARNIM I PRIGODNIM POKLONIMA
  • PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA IZABRANIH,IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA KRAGUJEVCA
  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex