Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 16 od 16.06.2020.)


 • Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u gradu Kragujevcu za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca, za izbore raspisane za 21. jun 2020. godine;
 • Program o izmeni Programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JSP Kragujevac Kragujevac za period 1.1.2020-31.3.2020. godine (I kvartal);
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih posebnih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Rešenje o ispravci greške u Rešenju Gradskog veća broj: 66-64/20-V od 12. juna 2020. godine;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje dečijih automobila u Velikom parku i privremenog montažnog objekata za poslovnu promociju u Ekstra zoni, putem javnog nadmetanja;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2020. godinu, za period 1.1.2020.-31.3.2020. godine (I kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac za 2020. godinu, za period 1.1.2020.-31.3.2020. godine (I kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP Putevi Kragujevac za prvi kvartal 2020. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP Urbanizam- Kragujevac za period 1.1.2020.-31.3.2020. godine (I kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2020. godinu - broj 6;
 • Zaključak o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje dečijih automobila u Velikom parku i privremenog montažnog objekata za poslovnu promociju u Ekstra zoni, putem javnog nadmetanja;
 • Zaključak o usvajanju Zaključka Komisije za utvrđivanje predloga za izbor dece, omladine, nastavnika i pratilaca u okviru programa međunarodne razmene, broj 060-194/20-V-01 od 09.06.2020. godine;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenovnicima usluga u objektu kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova Centra za obrazovanje Kragujevac za usluge prodaje aranžmana za boravak gostiju u objektu dečijeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na na Odluku o izmeni Finansijskog plana ustanove "Nada Naumović" Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o raspisivanju javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Zaključak o raspisivanju javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Uputstvo o postupku i načinu procene tržišne vrednosti nepokretnosti javnoj svojini;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za teritoriju grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex