Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 16 od 12.06.2019.)


 • Program o prvoj izmeni Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program o prvoj izmeni Programa raspodele sredstava udruženjima/organizacijama u oblasti zdravstvene zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program o izmeni programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o broju i strukturi zaposlenih u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za izbor članova Foruma za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Kragujevac
 • Zaključak o sprovođenju postupka licitacije za postavljanje dečijih automobila, aparata za dečiju igru i privremenog montažnog objekta za poslovnu promociju na javnoj površini
 • Zaključak o sufinansiranju bez javnog konkursa programa, projekata i manifestacija u kulturi sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019. godinu (broj 4)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Gradska agencija za saobraćaj" Kragujevac za 2019.godinu, za period 1.01.2019.-31.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP Šumadija Kragujevac za 2019.godinu, za period 1.01.2019.-31.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac za 2019.godinu, za period 1.01.2019.-31.03.2019. godine
 • Rešenje o šestoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata
 • Rešenje o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex