Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 13 od 07.06.2020.)


 • Odluka o eksternoj reviziji Završnog računa budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu;
 • Odluka o određivanju biračkih mesta za glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine;
 • Odluka o dopuni odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i Kanalizacija Kragujevac o kreditnom zaduženju;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Privrednog društva RADIO TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO, Kragujevac za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Privrednog društva Centar za strna žita doo Kragujevac za 2020. godinu;
 • Odluka o raspisivanju javnog Oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevcu;
 • Zaključak o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje bašti tipa "A" putem javnog nadmetanja;
 • Zaključak o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane u Ekstra zoni i Velikom parku putem javnog nadmetanja;
 • Zaključak o izmeni Zaključka o raspisivanju oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane u Ekstra zoni i Velikom parku putem javnog nadmetanja;
 • Program o prvoj izmeni Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program o izmenama Programa korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za teritoriju grada Kragujevca;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje bašti tipa "A";
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje uređaja za pripremu hrane;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2020. godinu - broj 5;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja PD Radio televizija Kragujevac d.o.o. Kragujevac za period 1.1.2020. - 31.3.2020 godine (I kvartal);
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika DOO Kragujevac, broj 1840 od 31. jula 2019. godine;
 • Rešenje o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Rešenje o dopuni Rešenja broj 112-1004/20-V od 12. maja 2020. godine;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex