Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 12 od 25.04.2019.)


 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE Gorici Dimitrijević, za oblast humanitarnog karaktera za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE dr Jeleni Tijanić, za oblast novinarstva za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE Katarini Veljković, za oblast obrazovanja za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE Bratislavu Milanoviću, za oblast privatnog preduzetništva za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE Srećku Otoviću, za oblast sporta za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA - ĐURĐEVDANSKE NAGRADE Mirku Demiću, za oblast umetnosti za 2018. godinu
 • Odluka o dodeli plakete Svetog Đorđa
 • Plan detaljne regulacije "Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović" u Kragujevcu
 • Plan detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE I INDUSTRIJSKA ZONA KRAGUJEVAC I RADNE ZONE II - LEPENICA - SKLADIŠNI CENTAR"
 • Plan detaljne regulacije "ULICA DRAGOJLA DUDIĆA" U KRAGUJEVCU
 • Plan generalne regulacije "NASELJA STRAGARI"
 • IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "RADNA ZONA KRAGUJEVAC I ZONA POSLOVANJA"- PETROVAČKA MAGISTRALA U KRAGUJEVCU
 • Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Odluka o izradi "Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije naselja Beloševac i Ždraljica - Ugao ulica Marije Kiri i Milivoja Bankovića Sićka"
 • Odluka o ne pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu "Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije naselja Beloševac i Ždraljica - Ugao ulica Marije Kiri i Milivoja Bankovića Sićka"
 • Odluka o određivanju naziva "Aleja Milanović" ulici bez naziva u obuhvatu PDR "Radna zona Sobovica - Lužnice"
 • Odluka o promeni naziva dela ulice Užička Republika u "Ulica Ljubomira Naumovića"
 • Odluka o promeni naziva ulice Maglićska u "Maglićka"
 • Odluka o promeni naziva ulice Jošanička u "Ulica Željka Nikolića"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću
 • Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva "Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o izmeni Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Privrednim društvom "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske turističke organizacije "Kragujevac"
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju privrednog društva Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i sajamske manifestacije Šumadija sajam Kragujevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove
 • Odluka o donošenju Programa "Ambrozija - opasnost po zdravlje"
 • Odluka o donošenju Programa "Promocija oralnog zdravlja dece predškolskog uzrasta iz ruralnih sredina"
 • Odluka o donošenju Programa promocije zdravlja putem vršnjačkih edukacija "Mogućnosti prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Sportskog privrednog društva "Rukometni klub Radnički 1964" d.o.o. Kragujevac za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Sportskog privrednog društva "Kragujevački vaterpolo klub Radnički" d.o.o. Kragujevac za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu kancelarije Zaštitnika građana za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Finansijskog izveštaja Privrednog društva "Radio televizija Kragujevac" doo Kragujevac za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine
 • Zaključak o prihvatanju Završnog računa i Izveštaja o radu Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Dom omladine "Kragujevac" u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove kulture "Koraci" u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Muzičkog centra u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove "Pozorište za decu" Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Spomen parka "Kragujevački oktobar" u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Knjaževsko srpski teatar u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Narodni muzej u Kragujevcu za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Apoteke Kragujevac za period 1.01 - 31.12.2018. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja Kragujevac za period I - XII 2018. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac za period I - XII 2018. godine
 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za stomatologiju Kragujevac za period I - XII 2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnoti na Izveštaj o radu i poslovanju Sportskog privrednog društva FK "Radnički 1923" d.o.o. Kragujevac za 2018. godine
 • Rešenje o davanju saglasnoti na Izveštaj o radu i poslovanju Sportskog privrednog društva "Kragujevački vaterpolo klub Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2018. godinu
 • Operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji grada Kragujevca za vode II reda, za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Godišnjeg programa rada sa finansijskim planom poslovanja Gradske turističke organizacije "Kragujevac" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program poslovanja o izmeni Plana i Programa poslovanja JP "Urbanizam" - Kragujevac za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Kragujevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Kragujevac"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Julijana Ćatić" u Stragarima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Natalija Nana Nedeljković" u Grošnici
 • Odluka o visine novčanog dela GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA-ĐURĐEVDANSKE NAGRADE za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex