Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 10 od 22.04.2019.)


 • Program raspodele sredstava udruženjima /organizacijama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na teritoriji grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Program Majskih svečanosti i obeležavanja Dana grada - 6 maja 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2019. godinu Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Odeljenja za inspekcijske poslove
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za sport i rehabilitaciju OSI "Iskra" broj 060-71/19-V-01 od 31. januara 2019. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na regresnu skalu za korisnike usluge Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju
 • Zaključak o programima, projektima i manifestacijama u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "Institut za strna žita - Radna zona Feniks"
 • Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu "Izmene i dopune dela Plana generalne regulacije naselja Beloševac i Ždraljica - Ugao ulica Marije Kiri i Milivoja Bankovića Sićka"
 • Zaključak o prihvatanju Odluke o naknadama/cenama usluga koje pruža Gradska turistička organizacija "Kragujevac"
 • Zaključak o davanju saglasnosti na odluku "Gradske agencije za saobraćaj" doo Kragujevac o visini provizije za spoljnu prodajnu mrežu od prodaje kartica za prevoz
 • Rešenje o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019.godinu (broj 2)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija o izmeni Cenovnika po vrsti delatnosti 01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JP "Putevi" Kragujevac, za četvrti kvartal, za period 1.01.2018.-31.12.2018.godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o dopuni Programa korišćenja sredstava subvencija JKP "Niskogradnja" Kragujevac za 2019.godinu (broj 3)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama usluga Narodnog muzeja u Kragujevcu
 • Rešenje o petoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex