Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 11 od 27.04.2018.)


 • ODLUKA O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 21/2015, 29/2015, 14/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ŠUMADIJA KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 30/2016 - prečišćen tekst, 34/2016 i 11/2018)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA "ŠUMADIJA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2018)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA DRAGIŠI NEDOVIĆU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2018)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA I DUŽNOSTI OSNIVAČA NAD USTANOVOM SPOMEN PARK "KRAGUJEVAČKI OKTOBAR" U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 34/2010 i 11/2018)
 • ODLUKA O PRIZNANJIMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst i 11/2018)
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 11/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI DIMNIČARSKIH USLUGA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 9/2017 i 11/2018)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VODE II REDA, ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2018)
 • PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA KRAGUJEVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2018)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018, 3/2018 i 11/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA KULTURE U GRADU KRAGUJEVCU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018 i 11/2018)
 • REŠENJE O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROJEKATA PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2017 i 11/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex