Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 10 od 20.04.2018.)


  • ODLUKA O VISINI NOVČANOG DELA GODIŠNJE NAGRADE GRADA KRAGUJEVCA-ĐURĐEVDANSKE NAGRADE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 10/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKE TRŽNICE" KRAGUJEVAC O USVAJANJU CENOVNIKA ZA NAPLATU PIJAČNIH USLUGA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2015, 30/2015 i 10/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex