Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 1 od 16.01.2020.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Predškolske ustanove Nada Naumović za radnu 2019/20. godinu,
 • Program rasporeda subvencija u oblasti informisanja u 2020. godini,
 • Program korišćenja i raspoređivanja subvencija javnim preduzećima i privrednim društvima u 2020. godini,
 • Program finansiranja troškova boravka i školovanja studenata iz Palestine u 2020. godini,
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku priznavanja prava na besplatnu godišnju/mesečnu kartu za prevoz u javnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca,
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za teritoriju grada Kragujevca,
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za poslove organa Grada,
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za poslove organa Grada,
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove,
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove,
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za razvoj,
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za razvoj,
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima,
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima,
 • Rešenje o postavljenju načelnika Gradske uprave za zajedničke poslove,
 • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave za zajedničke poslove.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex