Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 1 od 19.01.2018.)


 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2017, 13/2017, 33/2017, 37/2017 i 1/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA INVESTICIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM PODSTICAJA PRIVREDI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA SPORTSKIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KRAGUJEVAC U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA INFORMISANJA U GRADU KRAGUJEVCU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RAZVOJA KULTURE U GRADU KRAGUJEVCU U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM SUBVENCIJA PRIVREDI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2018)
 • PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA ODRŽAVANJU GRADSKIH ULICA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2017 i 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex