Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 8 od 12.04.2019.)


  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "STANDARD" JAGODINA - RJ "PIJACA" ZA ZAUZEĆA DELA JAVNIH POVRŠINA I UJEDNO UTVRĐUJU LOKACIJE ZA OBAVLJANJE PIJAČNE DELATNOSTI I ORGANIZOVANJE VAŠARA VAN PIJAČNOG PROSTORA GRADSKE TRŽNICE U 2019. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK ZA ODRŽAVANJE FONTANA U GRADU JP "STANDARD" JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREČIŠĆEN TEKST CENOVNIKA PROIZVODA I USLUGA JP "STANDARD" JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREČIŠĆEN TEKST CENOVNIKA PROIZVODA I USLUGA JP "STANDARD" JAGODINA, RJ "ZELENILO I JAVNA HIGIJENA" ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 8/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex