Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 7 od 04.06.2018.)


  • KADROVSKI PLAN U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA GRADA JAGODINE (GRADSKIM UPRAVAMA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, KABINETU GRADONAČELNIKA I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA JAGODINE) ZA 2018. GODINU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2018. GODINU
  • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU
  • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA KAMATE NA KREDITE NAMENJENE RAZVOJU PRIVREDNIH SUBJEKATA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2018. GODINI
  • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE U 2018. GODINI
  • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA JAGODINE ZA 2018. GODINU
  • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU GRADА JAGODINE I PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex