Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 6 od 04.03.2020.)


  • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Jagodinu za 2020. godinu
  • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Jagodine u postupku prikupljanja pismenih ponuda
  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavičajnog muzeja u Jagodini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex