Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 6 od 29.03.2019.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 6/2019)
  • PROJEKAT JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA "REKONSTRUKCIJA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE" ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 6/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex