Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 4 od 23.03.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2018)
  • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2015, 8/2015 i 4/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017 i 4/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2017, 21/2017, 24/2017 i 4/2018)
  • ODLUKA O REPROGRAMU DUGA ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2018)
  • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/2017, 21/2017 i 4/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex