Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 3 od 01.02.2019.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI OBOLELIMA OD MALIGNIH BOLESTI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2019)
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2019)
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ POMOĆI U SLUČAJU SMRTI ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2019)
  • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2013, 5/2014, 7-1/2014, 13/2014, 22/2015, 4/2016, 18/2016, 27/2017 i 3/2019)
  • ODLUKA O POGREBNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 3/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex