Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 24 od 16.12.2019.)


 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu grada Jagodine za 2019. godinu
 • Odluka o budžetu grada Jagodine za 2020. godinu
 • Kadrovski plan u organizacionim jedinicama grada Jagodine (gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine) za 2020. godinu
 • Odluka o načinu i postupku sprovođenja javnih rasprava
 • Odluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2020. godini
 • Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2020. godini
 • Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2020. godini
 • Odluka o izmeni odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Aneksa javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Jagodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Kulturnog centra "Svetozar Marković" Jagodina za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana JP "Zoološki vrt" Jagodina za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Uređenje i javno osvetljenje" Jagodina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Standard" Jagodina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Gradska toplana Jagodina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Zoološki vrt" Jagodina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2019. godinu i Program rada i plan promotivnih aktivnosti Turističke organizacije grada Jagodine za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" u Jagodini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex