Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 24 od 14.11.2017.)


 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI OBOLELIMA OD MALIGNIH BOLESTI
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA PORESKU 2018. GODINU
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA JAGODINE ZA KALENDARSKU 2017. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOEFICIJENTA ZONE I KOEFICIJENTA NAMENE OBJEKTA ZA UTVRĐIVANJE VISINE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ZA PORESKU 2018. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA JAGODINA
 • ODLUKA O VISINI STOPA POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA I PROJEKTA OD JAVNOG INTERESA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU BESPLATNIH, GODIŠNJIH, AUTOBUSKIH KARATA LICIMA SA TERITORIJE GRADA JAGODINE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETNIH INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE
 • PRAVILNIK O SOLIDARNOJ POMOĆI ZAPOSLENIMA U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex