Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 23 od 13.12.2019.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, gradskom pravobranilaštvu, kabinetu gradonačelnika i službi interne revizije
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Narodne biblioteke "Radislav Nikčević" u Jagodini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za održavanje atmosferske kanalizacije JP "Standard" Jagodina
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika Jagodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex