Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 23 od 26.10.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOD IZGRADNJE OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ GRADA JAGODINE
  • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA JAGODINE ZA 2017. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex