Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Jagodina

(broj 22 od 21.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA GRADA JAGODINE (GRADSKIM UIRAVAMA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, KABINETU GRADONAČELNIKA I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA JAGODINE) ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 22/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 27/2017, 4/2018, 7/2018, 16/2018 i 22/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINА ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 22/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOEFICIJENTA ZONE I KOEFICIJENTA NAMENE OBJEKTA ZA UTVRĐIVANJE VISINE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 22/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/2012, 6/2015, 27/2017 i 22/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex